Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


donderdag 5 maart 2009

Nederlanders gelukkiger in sociale contacten dan belgen en duitsers

Center Parcs onderzoekt drijfveren vriendschap in Nederland, België en Duitsland

Nederlanders zijn vaker gelukkig met hun sociale contacten dan Belgen en Duitsers. Zo zijn veruit de meeste Nederlanders tevreden met hun sociale netwerk en geven 7 op de 10 mensen aan volkomen gelukkig te zijn in hun contacten met geliefden, familie en vrienden. Iets wat slechts voor iets meer dan de helft van de Belgen en Duitsers geldt. Bovendien zegt 1 op de 3 Nederlanders de vakantie het liefst met vrienden door te willen brengen. Dit blijkt uit onderzoek van Center Parcs naar de drijfveren die in Nederland, België en Duitsland bij vriendschap en samenzijn een rol spelen.
Een goede vriendschap staat voor 80 procent van de Nederlanders nog altijd in het teken van ‘gezelligheid’. Een luisterend oor, plezier maken en samen dingen doen worden het meest in een vriendschap gewaardeerd. In Nederland wordt dan ook veel geïnvesteerd in de relatie met familie en vrienden en besteden we ruim 4 keer per maand tijd aan onze sociale contacten. Bovendien gaan Nederlanders graag op vakantie met hun partner, kinderen en/of vrienden. Toch zouden zij méér tijd voor hun sociale contacten willen vrijmaken. Zo zeggen veel Nederlanders gedurende de week meer en in het weekend zelfs de helft van hun vrije tijd te willen doorbrengen met vrienden.

Elke Nederlander 5 vrienden
Ruim 7 op de 10 Nederlanders zeggen tevreden te zijn over hun sociale contacten. Dit geldt voor slechts 54 procent van de Belgen en 53 procent van de Duitsers. Daarnaast zegt liefst 65 procent van de Nederlanders volkomen gelukkig te zijn met gezin, familie en vrienden. Een percentage dat veel hoger ligt dan in België en Duitsland, waar dit gemiddeld voor 55 procent van de inwoners geldt. Een gemiddelde Nederlandse kennissenkring telt 5 goede vrienden. Zij ontmoeten elkaar het liefst persoonlijk. Zo geven ruim 7 op de 10 Nederlanders de voorkeur aan een persoonlijke ontmoeting. Hoewel 70 procent de overtuiging deelt dat een persoonlijke ontmoeting waardevoller is dan contact via telefoon of e-mail belt 1 op de 5 Nederlanders regelmatig met vrienden en familie. Wel is een verschuiving zichtbaar van persoonlijk contact naar contact via internet, dat in de laatste 3 jaar is gestegen van nog geen kwart naar bijna 30 procent van de contacten. De ideale vakantiepartner In vergelijking met Duitsers hebben zowel Nederlanders als Belgen in hun vrijetijdsbesteding een bredere voorkeur voor met wie zij deze tijd willen doorbrengen. Terwijl inwoners van Duitsland zich het liefst in hun meest directe omgeving bevinden - alleen, met partner en/of de kinderen - zeggen Nederlanders en Belgen dat zij ook graag met andere familieleden willen samenzijn. Zowel Nederlanders als Belgen en Duitsers gaan het liefst op vakantie met hun gezin. Samenzijn is voor 7 op de 10 Nederlanders hierbij het allerbelangrijkste. Voor 1 op de 3 Nederlanders geldt bovendien dat zij óók graag met vrienden op vakantie gaan.

Vrienden altijd welkom
Opmerkelijk is dat Nederlanders in hun sociale leven minder tijdsdruk ervaren dan onze zuider- en oosterburen. Zo zeggen de meeste Nederlanders het geen probleem te vinden tijd vrij te maken voor hun beste vrienden en ook altijd bij hen aan te kunnen kloppen. Vooral families met tieners hebben veel vrienden en zijn tevreden over hun sociale relaties. Gezinnen met schoolgaande kinderen geven weliswaar vaker aan dat zij hun familie en vrienden minder vaak zien dan ze willen, maar een goede relatie staat dit niet in de weg. Vooral Nederlandse senioren zeggen het gevoel te hebben alles te kunnen doen wat zij willen. Zij voelen zich het meest gelukkig in hun relaties en onderhouden hun vriendenkring goed. Voor veel ouderen hebben vooral vakanties een positieve invloed op de harmonie binnen hun relaties. Voor tienerfamilies en gezinnen met schoolgaande kinderen is samenzijn met het gezin het allerbelangrijkste op vakantie.

Vrouwen ervaren meer tijdsdruk
Hoewel zowel Nederlandse mannen als vrouwen erg tevreden zijn over hun sociale contacten valt op dat vrouwen veel meer tijdsdruk ervaren. Zo erkennen maar liefst 4 op de 10 vrouwen dat zij nauwelijks tijd hebben om samen met partner en/of kinderen te ontbijten, terwijl dit voor 32 procent van de mannen geldt. 46 procent van de mannen stelt dan ook alles te kunnen doen wat zij willen, terwijl slechts 1 op de 3 vrouwen dit gevoel heeft. Terwijl een kwart van de vrouwen vooral telefonisch contact heeft met vrienden, geldt dit maar voor 2 op de 10 mannen. Zo geven veel meer mannen dan vrouwen aan dat een goede vriendschap niet goed mogelijk is zonder persoonlijke ontmoetingen. Een overtuiging die door driekwart van de mannen wordt gedeeld. 57 procent van de mannen ontmoet vrienden regelmatig, terwijl dit voor slechts 48 procent van de vrouwen geldt. Ruim 7 op de 10 mannen zeggen bovendien dat vakantie een positief effect heeft op de relatie met partner en/of gezin in vergelijking met nog geen 6 op de 10 vrouwen. Ook vindt bijna 40 procent van de mannen een weekendje weg erg belangrijk voor een hechte vriendschap. Voor een kwart is een weekendje weg met de vriendenkring zelfs uitgegroeid tot een traditie. Voor 6 op de 10 vrouwen betekent vriendschap vooral een luisterend oor, ten opzichte van de helft van de mannen. Voor bijna 1 op de 3 vrouwen is verrijking erg belangrijk, iets wat opgaat voor 1 op de 5 mannen. Ook geven mannen vaker aan dat een goede vriendschap vooral in het teken staat van het delen van herinneringen. Dat gaat op voor ruim 22 procent van mannen en slechts 15 procent van de vrouwen.

Vriendschap in de regio
In het onderzoek komen ook opmerkelijke verschillen tussen Nederlandse provincies aan bod. Zo zijn inwoners van Noord-Brabant en Limburg het meest te spreken over hun sociale contacten en inwoners van Gelderland en Utrecht het minst. Inwoners van Noord-Holland hebben de meeste goede vrienden, inwoners van Noord-Brabant de minste. Mensen uit Noord-Holland geven wel vaker aan dat ze verwachten vrienden in het digitale tijdperk minder vaak te zien en dat het contact vooral via internet zal verlopen. Voor inwoners van Utrecht en Noord-Brabant is een goede vriendschap vooral gebaseerd op wederzijdse interesse. Vooral Utrechtenaren zeggen echter tijd te kort te komen, terwijl ze wél meer contact willen hebben en bijvoorbeeld de vakantie met vrienden zouden willen doorbrengen. Brabanders geven vaker aan dat ze aan sociale verplichtingen voldoen omdat dit van hen wordt verwacht. De meeste contacten vinden plaats tijdens een persoonlijke ontmoeting. Dit gebeurt het meest in Overijssel, terwijl Limburgers vaker een dagje of een weekendje weg gaan, het liefst met partner en/of gezin. Vooral Limburgers en inwoners van Utrecht beschouwen vakantie als hét moment om meer aandacht te besteden aan hun sociale contacten. Inwoners van de grote steden geven het vaakst aan dat vakantie een positieve invloed heeft op hun relatie en gezin. Bij stedelingen scoort - naast een goed gesprek en een goed seksleven - plezier het hoogst. Dorpsbewoners noemen gezelschapspellen het vaakst als een sociale activiteit die een positieve invloed heeft op de relatie.

‘Let’s get closer’
“Juist in deze onzekere tijd hebben mensen een grote behoefte samen te zijn en meer tijd met elkaar door te brengen. Zo blijkt dat veel mensen, ondanks hun drukke leven, bereid zijn veel tijd te investeren in hun relaties met familie, geliefden en vrienden. Een goede vriendschap en nader tot elkaar komen, is immers het kostbaarste wat er is”, zegt Paul Geraeds, Marketing Directeur van Center Parcs Europe. “Dit onderzoek laat zien welke rol relaties spelen in het leven van mensen. Voor Center Parcs is het belangrijk te weten hoe zij de kwaliteit van hun relaties waarderen en welke rol vrijetijdsbeleving hierbij speelt. Onze slogan luidt niet voor niets ‘Let’s get closer’: Center Parcs wil het mensen mogelijk.

Bron: Persbericht Center Parcs