Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


maandag 21 juli 2008

Nature deserves a break - duurzaamheid

Al sinds de oprichting in 1968 is Center Parcs – Europa’s grootste aanbieder van korte
vakanties - een voortrekker op het gebied van duurzaam ondernemen. Logisch, want natuur
is één van de kernpunten van het product en duurzaamheid is essentieel in het waarmaken
van de belofte aan de gasten. Nu duurzaam ondernemen steeds meer maatschappelijke
relevantie krijgt, wil Center Parcs de referentie worden voor duurzaamheid in de toeristische
industrie. Hiervoor is een ambitieus programma gestart: “Nature Deserves a Break”.Met de keuze voor ruimte en harmonie met de natuur stelde de oprichter Piet Derksen duurzaamheid al vroeg centraal in de bedrijfscultuur. Zo werd - lang voordat dit in wetgeving was verankerd - regenwater van afvalwater gescheiden om hiermee de meren in de parken van Center Parcs te voeden. In 1998 bereikte Center Parcs een belangrijke mijlpaal toen zij als eerste in haar branche de ISO 14001- certificering kreeg toegekend. Nog steeds stimuleert Center Parcs biodiversiteit in haar parken door een beleid dat is gericht op een verantwoord bos- en waterbeheer, onder meer door het verplaatsen van water tussen de parken.

De laatste jaren is de maatschappelijke context drastisch veranderd. Het klimaat verandert, natuurlijke bronnen raken uitgeput en natuur wordt schaarser. Toerisme speelt daarin een rol maar is tegelijkertijd niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. De noodzaak om de sector te verduurzamen is dus evident en Center Parcs wil daarin een leidende rol in spelen met het “Nature Deserves a Break” programma.
Zo verwijderde Center Parcs - als eerste in haar branche - begin dit jaar alle vissoorten uit de rode kolom van de VISwijzer van het menu en kiest het bewust voor, door Rainforest Aliance gecertificeerde, duurzaam geteelde koffie en biologische melk van de Groene Koe.
Bij de bouw en onderhoud van de parken hebben gebruik van duurzame materialen, energiebesparing en CO2 reductie hoogste prioriteit. Zo komt er in het nieuwe park in Moselle- Elzas een biomassa centrale en zijn bij het receptiegebouw van Port Zélande zonnepanelen geplaatst. Maar ook de bungalows zijn uitgerust met een smart thermostaat die bij geen beweging in de cottage de temperatuur aanpast.

“Nature deserves a break”
Om invulling te geven aan haar ambities op het gebied van duurzaam ondernemen investeert
Center Parcs in meer dan 300 maatregelen, gericht op 6 concrete en meetbare doelstellingen:
 1. Het stimuleren van biodiversiteit in de parken van Center Parcs en daarbuiten
 2. 20% strikter toepassen van wettelijke richtlijnen voor nieuwe bouwprojecten
 3. Vermindering van het energieverbruik met 10 procent in 2010
 4. Verlaging van de CO2-uitstoot met 20 procent in 2020
 5. Substantiële afname van het waterverbruik en afvalproductie
 6. Bevorderen van milieubewustzijn onder gasten, medewerkers en leveranciers

Biodiversiteit (water)

 • De meeste parken van Center Parcs zijn gemiddeld 100 hectare groot en bestaan voor 90
  procent uit natuurlijk bos en water. Het wateroppervlak is doorgaans 30 hectare. Deze
  buitenwateren zijn hoogwaardige biotopen. De waterpartijen voor de bouw van de parken zijn ontstaan door afgravingen, waarna bio-organismen zijn toegevoegd zoals wieren en algen. Door het inzaaien en planten van water- en moerasplanten zijn natuurlijke oeverkragen ontstaan.
 • Water met de hoogste kwaliteit wordt regelmatig verplaatst naar andere parken om overal
  hetzelfde niveau te behouden. Hierdoor zijn de oorspronkelijk kunstmatige vennen een
  pleisterplaats geworden voor vele duizenden trekvogels.
 • In het park De Vossemeren is ongeveer 80.000 kilo fossiele zeeresten (krijt) toegevoegd om het steriele water om te vormen tot een zichzelf regulerend natuurlijk systeem.
 • Op een aantal parken wordt afvalwater gezuiverd in zogenaamde rietvelden.
 • Er is een gescheiden rioolstelsel voor riool- en regenwater. De vennen worden op peil gehouden door het regenwater.

Biodiversiteit (flora)

 • Elk jaar worden ruim 200.000 nieuwe bomen en struiken geplant. Het hout dat wordt gekapt in de bossen met het oog op natuurbeheer wordt hergebruikt, zodat het onderdeel blijft van het ecologische systeem.
 • Center Parcs gebruikt geen chemische middelen voor ongediertebestrijding. Zo worden bladluis en spint bestreden met behulp van hun natuurlijke vijanden, de lieveheersbeestjes en sluipwespen.

Biodiversiteit (fauna)

 • De Kempervennen biedt een onderkomen aan de otter, een zoetwaterdier dat zeer gevoelig is voor de waterkwaliteit. In 3 jaar zijn er tientallen jonge otters geboren.
 • Center Parcs heeft in samenwerking met instellingen als het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP) en Stichting AAP dieren geadopteerd die na illegale import in een
  opvangcentrum terechtkomen en niet meer terug kunnen naar het land van herkomst. Zo zijn tropische vogels - zoals flamingo’s, papegaaien en kraanvogels - in bruikleen gegeven aan het NOP. Ook heeft een groep van 16 wasberen via stichting AAP een nieuw onderkomen gekregen op De Huttenheugte.

Tropische bomen en planten

 • Center Parcs importeert zelf tropische bomen en planten: van orchideeën en palmen tot citrusen bananenbomen. Bijzondere exemplaren die niet bij kwekerijen te koop zijn, worden gezocht in stadsontwikkelingsgebieden in de Tropen die bestemd zijn voor bebouwing.
 • De groenspecialisten van Center Parcs gaan zelf de jungle in. Hier worden de bomen voorzichtig uitgegraven en alleen exemplaren geselecteerd waarvan er minimaal enkele tientallen in een gebied voorkomen, zodat het voorbestaan van de soort is gegarandeerd.
 • Het transport vanuit de Tropen vindt met de grootste zorgvuldigheid plaats. De bomen worden tijdens de zeereis in rusttoestand gebracht met behulp van ingespoten stollingselementen. Hierdoor raken ze in een soort coma en wordt de voedselstroom van de wortels naar de bladeren gedurende de reistijd van ongeveer 4 weken stilgelegd.

Energie en waterbesparing

 • Er zijn de afgelopen jaren 51.000 spaarlampen geïnstalleerd. Elke lamp die per dag langer dan 5 uur moet branden is bij Center Parcs een spaarlamp.
 • Waterbesparing (zonder comfortverlies) tot 15 procent door waterbesparende douchekoppen, percolators en reservoirs met spaarknoppen op toiletten.
 • Op de parken De Vossemeren, De Eemhof en De Kempervennen wordt elektriciteit opgewekt door warmtekrachtkoppelingen. Hierbij wordt de warmte van gasmotoren gebruikt voor het opwarmen van het zwembadwater.
 • Op Erperheide wordt het water van de wasserette verwarmd door via zonnepanelen opgewekte energie.
 • Cottages bij Center Parcs zijn uitgerust met een intelligente thermostaat die er door zijn sturing naar beweging voor zorgt dat de verwarming een paar graden lager wordt gezet als er niemand in de cottage aanwezig is.
 • Onze zwembaden verbruiken vandaag reeds het minste energie van alle zwembaden in heel de wereld. Daarnaast gebruiken we 90 procent minder chloor dan een gemiddeld zwembad omdat we de chloor ioniseren door de UV-stralen te activeren.
 • Het receptie gebouw van Port Zélande wordt uitgerust met zonnepanelen en is op die manier zelfvoorzienend in energiebehoefte.

Milieubelasting van vakantie bij Center Parcs

 • Vakantie in eigen land is vele malen milieuvriendelijker dan in het buitenland en een reis naar Center Parcs is beduidend minder milieubelastend dan een vliegvakantie. Zo geeft een vlucht naar Tunesië 8 x meer CO2 uitstoot dan een 5-daags verblijf bij Center Parcs voor een gezin van 4 personen.
 • Een recente CO2-studie heeft aangetoond dat ondanks alle leisure faciliteiten de milieubelasting van een park van Center Parcs lager is dan die van een gemiddeld dorp met hetzelfde aantal inwoners.
 • Vanaf volgend jaar wordt de volledige energiebehoefte van Center Parcs vervuld met groene stroom.

Inkoop / Food

 • Center Parcs verwijderde - als eerste in haar branche - begin dit jaar alle vissoorten uit de rode kolom van de VISwijzer van het menu.
 • Voor de 40.000 kilo koffie die Center Parcs jaarlijks gebruikt, is recent overgeschakeld naar Rainforest Aliance gecertificeerde, duurzaam geteelde koffie van Smit en Dorlas.
 • Alle melk en biologische melk van de Groene Koe.
 • In de toekomst zal ook voor groente en fruit worden overgegaan naar biologische alternatieven

Bron: Center Parcs

donderdag 17 juli 2008

Grootouders zijn egocentrisch op vakantie

Nederlandse opa's en oma's zijn egocentrisch als ze met de kinderen en kleinkinderen op vakantie gaan. Duiste en Belgische grootouders zijn veel minder op zichzelf gericht, maar wel veel banger dat er ruzie ontstaat als ze met drie generaties samen een weekendje of weekje op pad gaan.

Dat is het opmerkelijke resultaat van een onderzoek van Center Parcs naar zogenaamde 'drie-generatie vakanties'. Volgens de huisjesverhuurder komt dat steeds vaker voor. Die trend is in alle regio's te zien. “Wel zijn er grote verschillen in de motieven, de beleving en de wijze waarop de vakanties worden ingevuld” zegt James Mennekens van Center Parcs.

Geen verplichtingen
Duitsers en Walen zien een vakantie met drie generaties vooral als een manier om kwalitatieve tijd met elkaar door te brengen, compleet met verschillende familie-activiteiten. De huishoudelijke taken worden dan ook gelijk verdeeld tussen ouders en grootouders. Nederlanders en Vlamingen gaan vooral gezamenlijk op vakantie om familie hoogtepunten te vieren, zoals een jubileum. Zij willen tijd voor elkaar maken en bijpraten over zaken zonder verplichtingen.

Samen of apart
De Duitsers en Walen trekken bijna altijd samen op, terwijl de Nederlandstaligen veel meer op zichzelf zijn ingesteld. Grootouders zijn daarbij zelfs ronduit egocentrisch en trekken de aandacht naar zich toe. Ze voelen zich minder op hun gemak met de hele familie om zich heen en zijn minder betrokken bij de dagelijkse zorg voor bijvoorbeeld de kinderen. Toch zijn de ervaringen voor alle groepen overwegend positief. Dat komt waarschijnlijk ook doordat er maar af en toe met de grootouders op vakantie wordt gegaan. Slechts drie procent gaat altijd met drie generaties op vakantie, het overgrote deel gaat meestal met alleen het gezin.Drie dagen is ook meestal lang genoeg voor een vakantie met zijn allen, blijkt uit het onderzoek. Toch heeft bijna een derde van de 1000 respondenten wel eens een vakantie gehad met drie generaties tegelijk. En de vraag neemt toe. Voor kinderen is het echter niet altijd leuk. Zij geven aan liever met het eigen gezin op vakantie te gaan.

Bron: Center Parcs

zaterdag 5 juli 2008

Center Parcs schent uitsluitend zuivere koffie

Rotterdam, 3 juli 2008 – Center Parcs schenkt vanaf vandaag in al haar parken uitsluitend zuivere koffie met daarin pure zuivel. Alle 5,7 miljoen kopjes espresso, cappuccino en caffè latte die Center Parcs jaarlijks aan gasten schenkt, zijn voortaan uitsluitend afkomstig van duurzaam geteelde koffie én biologische koemelk. Het is een nieuwe, belangrijke stap in Center Parcs streven om zo duurzaam mogelijk te ondernemen.

Door bewust te kiezen voor de sociaal en ecologisch verantwoord geteelde koffievarianten vanSmit & Dorlas Koffiebranders in combinatie met de biologische melk van Groene Koe - een merk van Ecomel, onderdeel van Campina – geeft Center Parcs verder invulling aan haar beleid om waar mogelijk duurzaam te ondernemen. Paul Geraeds, Vice Chief Commercial Officer vanCenter Parcs Europe: “Wij brengen als eerste in onze branche twee A-merken bij elkaar die elkaar perfect aanvullen om zo onze gasten een eerlijk, duurzaam kopje koffie te kunnen schenken dat óók nog eens heerlijk vol van smaak is.”Al sinds de oprichting in 1968 is Center Parcs een voortrekker op het gebied van duurzaam ondernemen. “Het klimaat verandert, natuurlijke bronnen raken uitgeput en de natuur wordt schaarser. De noodzaak om duurzaamheid te verankeren in de recreatieve sector is dus evident. Center Parcs wil hierin een voortrekkersrol vervullen door als toonaangevende speler in deze branche het signaal af te geven dat de natuur kwetsbaar is en we zorgvuldig met het milieu moeten omgaan”, aldus Geraeds. “De lancering van Rainforest Koffie en Groene Koe Melk in onze parken is een uitstekende aanvulling op het duurzame beleid dat Center Parcs binnen haar parken voert. We serveren elk jaar maar liefst 5,7 miljoen kopjes koffie, wat gelijk staat aan 40.000 kilo koffiebonen. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan duurzame koffieteelt in Zuid-Amerika.”

Zuivere koffie
Voor de koffiemelanges van Smit & Dorlas Koffiebranders die Center Parcs serveert, worden koffiebonen van koffieplantages gebruikt die zijn gecertificeerd door de Rainforest Alliance. Dit is een alliantie van onafhankelijke organisaties die streven naar ecologisch, economisch en sociaal verantwoord geteelde koffie. Hierbij zijn de normen van het Sustainable Agriculture Network (SAN) het uitgangspunt. Boeren en koffietelers dienen onder meer toe te zien op een verantwoord beheer en het behoud van flora en fauna in de omgeving van hun plantages. Zo zorgen zij ervoor dat de ontbossing van het tropisch regenwoud wordt tegengegaan en de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd voor huidige en toekomstige generaties. Daarnaast krijgen de boeren ondersteuning bij het terugbrengen van kosten, het verhogen van de efficiency en het verbeteren van de kwaliteit van het gewas. De iets hogere inkoopprijs van Rainforest Koffie wordt gedragen door Center Parcs en niet doorberekend aan de gasten.

Natuurlijke zuivel
In de biologische veehouderij staat het evenwicht tussen plant, dier, mens en omgeving (milieu) centraal. De zuivel van Groene Koe is eerlijke en pure zuivel waaraan volop aandacht wordt besteed. De koe graast zo veel mogelijk buiten in de wei, waar geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Hierdoor groeien er veel verschillende klavers en grassen, die ervoor zorgen dat de zuivel van Groene Koe van nature een evenwichtiger vetsamenstelling heeft, met meer onverzadigde vetten en Omega 3-vetzuren. Daarnaast is het gebruik van hormonen niet toegestaan en mogen medicijnen niet preventief worden toegediend. Groene Koe is een merk van Ecomel, de speciale fabriek van Campina waar uitsluitend biologische melk wordt verwerkt.