Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


maandag 21 juli 2008

Nature deserves a break - duurzaamheid

Al sinds de oprichting in 1968 is Center Parcs – Europa’s grootste aanbieder van korte
vakanties - een voortrekker op het gebied van duurzaam ondernemen. Logisch, want natuur
is één van de kernpunten van het product en duurzaamheid is essentieel in het waarmaken
van de belofte aan de gasten. Nu duurzaam ondernemen steeds meer maatschappelijke
relevantie krijgt, wil Center Parcs de referentie worden voor duurzaamheid in de toeristische
industrie. Hiervoor is een ambitieus programma gestart: “Nature Deserves a Break”.Met de keuze voor ruimte en harmonie met de natuur stelde de oprichter Piet Derksen duurzaamheid al vroeg centraal in de bedrijfscultuur. Zo werd - lang voordat dit in wetgeving was verankerd - regenwater van afvalwater gescheiden om hiermee de meren in de parken van Center Parcs te voeden. In 1998 bereikte Center Parcs een belangrijke mijlpaal toen zij als eerste in haar branche de ISO 14001- certificering kreeg toegekend. Nog steeds stimuleert Center Parcs biodiversiteit in haar parken door een beleid dat is gericht op een verantwoord bos- en waterbeheer, onder meer door het verplaatsen van water tussen de parken.

De laatste jaren is de maatschappelijke context drastisch veranderd. Het klimaat verandert, natuurlijke bronnen raken uitgeput en natuur wordt schaarser. Toerisme speelt daarin een rol maar is tegelijkertijd niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. De noodzaak om de sector te verduurzamen is dus evident en Center Parcs wil daarin een leidende rol in spelen met het “Nature Deserves a Break” programma.
Zo verwijderde Center Parcs - als eerste in haar branche - begin dit jaar alle vissoorten uit de rode kolom van de VISwijzer van het menu en kiest het bewust voor, door Rainforest Aliance gecertificeerde, duurzaam geteelde koffie en biologische melk van de Groene Koe.
Bij de bouw en onderhoud van de parken hebben gebruik van duurzame materialen, energiebesparing en CO2 reductie hoogste prioriteit. Zo komt er in het nieuwe park in Moselle- Elzas een biomassa centrale en zijn bij het receptiegebouw van Port Zélande zonnepanelen geplaatst. Maar ook de bungalows zijn uitgerust met een smart thermostaat die bij geen beweging in de cottage de temperatuur aanpast.

“Nature deserves a break”
Om invulling te geven aan haar ambities op het gebied van duurzaam ondernemen investeert
Center Parcs in meer dan 300 maatregelen, gericht op 6 concrete en meetbare doelstellingen:
 1. Het stimuleren van biodiversiteit in de parken van Center Parcs en daarbuiten
 2. 20% strikter toepassen van wettelijke richtlijnen voor nieuwe bouwprojecten
 3. Vermindering van het energieverbruik met 10 procent in 2010
 4. Verlaging van de CO2-uitstoot met 20 procent in 2020
 5. Substantiële afname van het waterverbruik en afvalproductie
 6. Bevorderen van milieubewustzijn onder gasten, medewerkers en leveranciers

Biodiversiteit (water)

 • De meeste parken van Center Parcs zijn gemiddeld 100 hectare groot en bestaan voor 90
  procent uit natuurlijk bos en water. Het wateroppervlak is doorgaans 30 hectare. Deze
  buitenwateren zijn hoogwaardige biotopen. De waterpartijen voor de bouw van de parken zijn ontstaan door afgravingen, waarna bio-organismen zijn toegevoegd zoals wieren en algen. Door het inzaaien en planten van water- en moerasplanten zijn natuurlijke oeverkragen ontstaan.
 • Water met de hoogste kwaliteit wordt regelmatig verplaatst naar andere parken om overal
  hetzelfde niveau te behouden. Hierdoor zijn de oorspronkelijk kunstmatige vennen een
  pleisterplaats geworden voor vele duizenden trekvogels.
 • In het park De Vossemeren is ongeveer 80.000 kilo fossiele zeeresten (krijt) toegevoegd om het steriele water om te vormen tot een zichzelf regulerend natuurlijk systeem.
 • Op een aantal parken wordt afvalwater gezuiverd in zogenaamde rietvelden.
 • Er is een gescheiden rioolstelsel voor riool- en regenwater. De vennen worden op peil gehouden door het regenwater.

Biodiversiteit (flora)

 • Elk jaar worden ruim 200.000 nieuwe bomen en struiken geplant. Het hout dat wordt gekapt in de bossen met het oog op natuurbeheer wordt hergebruikt, zodat het onderdeel blijft van het ecologische systeem.
 • Center Parcs gebruikt geen chemische middelen voor ongediertebestrijding. Zo worden bladluis en spint bestreden met behulp van hun natuurlijke vijanden, de lieveheersbeestjes en sluipwespen.

Biodiversiteit (fauna)

 • De Kempervennen biedt een onderkomen aan de otter, een zoetwaterdier dat zeer gevoelig is voor de waterkwaliteit. In 3 jaar zijn er tientallen jonge otters geboren.
 • Center Parcs heeft in samenwerking met instellingen als het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP) en Stichting AAP dieren geadopteerd die na illegale import in een
  opvangcentrum terechtkomen en niet meer terug kunnen naar het land van herkomst. Zo zijn tropische vogels - zoals flamingo’s, papegaaien en kraanvogels - in bruikleen gegeven aan het NOP. Ook heeft een groep van 16 wasberen via stichting AAP een nieuw onderkomen gekregen op De Huttenheugte.

Tropische bomen en planten

 • Center Parcs importeert zelf tropische bomen en planten: van orchideeën en palmen tot citrusen bananenbomen. Bijzondere exemplaren die niet bij kwekerijen te koop zijn, worden gezocht in stadsontwikkelingsgebieden in de Tropen die bestemd zijn voor bebouwing.
 • De groenspecialisten van Center Parcs gaan zelf de jungle in. Hier worden de bomen voorzichtig uitgegraven en alleen exemplaren geselecteerd waarvan er minimaal enkele tientallen in een gebied voorkomen, zodat het voorbestaan van de soort is gegarandeerd.
 • Het transport vanuit de Tropen vindt met de grootste zorgvuldigheid plaats. De bomen worden tijdens de zeereis in rusttoestand gebracht met behulp van ingespoten stollingselementen. Hierdoor raken ze in een soort coma en wordt de voedselstroom van de wortels naar de bladeren gedurende de reistijd van ongeveer 4 weken stilgelegd.

Energie en waterbesparing

 • Er zijn de afgelopen jaren 51.000 spaarlampen geïnstalleerd. Elke lamp die per dag langer dan 5 uur moet branden is bij Center Parcs een spaarlamp.
 • Waterbesparing (zonder comfortverlies) tot 15 procent door waterbesparende douchekoppen, percolators en reservoirs met spaarknoppen op toiletten.
 • Op de parken De Vossemeren, De Eemhof en De Kempervennen wordt elektriciteit opgewekt door warmtekrachtkoppelingen. Hierbij wordt de warmte van gasmotoren gebruikt voor het opwarmen van het zwembadwater.
 • Op Erperheide wordt het water van de wasserette verwarmd door via zonnepanelen opgewekte energie.
 • Cottages bij Center Parcs zijn uitgerust met een intelligente thermostaat die er door zijn sturing naar beweging voor zorgt dat de verwarming een paar graden lager wordt gezet als er niemand in de cottage aanwezig is.
 • Onze zwembaden verbruiken vandaag reeds het minste energie van alle zwembaden in heel de wereld. Daarnaast gebruiken we 90 procent minder chloor dan een gemiddeld zwembad omdat we de chloor ioniseren door de UV-stralen te activeren.
 • Het receptie gebouw van Port Zélande wordt uitgerust met zonnepanelen en is op die manier zelfvoorzienend in energiebehoefte.

Milieubelasting van vakantie bij Center Parcs

 • Vakantie in eigen land is vele malen milieuvriendelijker dan in het buitenland en een reis naar Center Parcs is beduidend minder milieubelastend dan een vliegvakantie. Zo geeft een vlucht naar Tunesië 8 x meer CO2 uitstoot dan een 5-daags verblijf bij Center Parcs voor een gezin van 4 personen.
 • Een recente CO2-studie heeft aangetoond dat ondanks alle leisure faciliteiten de milieubelasting van een park van Center Parcs lager is dan die van een gemiddeld dorp met hetzelfde aantal inwoners.
 • Vanaf volgend jaar wordt de volledige energiebehoefte van Center Parcs vervuld met groene stroom.

Inkoop / Food

 • Center Parcs verwijderde - als eerste in haar branche - begin dit jaar alle vissoorten uit de rode kolom van de VISwijzer van het menu.
 • Voor de 40.000 kilo koffie die Center Parcs jaarlijks gebruikt, is recent overgeschakeld naar Rainforest Aliance gecertificeerde, duurzaam geteelde koffie van Smit en Dorlas.
 • Alle melk en biologische melk van de Groene Koe.
 • In de toekomst zal ook voor groente en fruit worden overgegaan naar biologische alternatieven

Bron: Center Parcs