Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


vrijdag 15 mei 2009

CENTER PARCS VERVANGT VOLLEDIG WAGENPARK DOOR ELEKTROCARS

Rotterdam, 22 april 2009 - Center Parcs vervangt binnen drie jaar haar dienstwagenpark met milieuvriendelijke elektrocars. Met de ingebruikname van deze ruim 150 elektrische voertuigen in haar parken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk realiseert Center Parcs een jaarlijkse besparing op de CO2- uitstoot van ruim 111.000 kilo wat gelijkstaat aan het kappen van zo´n 6.000 bomen. De intrede van elektrocars in de parken van Center Parcs is onderdeel van haar ambitieuze programma ‘Nature Deserves a Break’ dat uit honderden initiatieven op het gebied van duurzaamheid bestaat.

Met de komst van ruim 150 elektrocars zet Center Parcs - Europa’s grootste aanbieder van korte vakanties - een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een logische keuze, want natuur is één van de belangrijkste pijlers van haar product en duurzaamheid cruciaal voor het waarmaken van de belofte aan gasten. Zo is Center Parcs als enige in de branche ISO 14001 gecertificeerd. Dit betekent dat zij beschikt over een milieumanagementsysteem dat dwingt tot een voortdurende verbetering van haar milieuprestaties.

Ambitieus programma
“Center Parcs beschouwt het als haar missie een standaard te zetten voor duurzaamheid in de toeristische sector. Het klimaat verandert, natuurlijke bronnen raken uitgeput en de natuur wordt steeds schaarser. De noodzaak om de sector te verduurzamen, is evident en hierin wil Center Parcs een leidende rol spelen”, zegt Paul Geraeds, Marketing Directeur van Center Parcs Europe. Zo is de introductie van elektrocars in al haar parken een belangrijke mijlpaal in de realisering van het ambitieuze programma ‘Nature Deserves a Break’. Om invulling te geven aan haar ambities op het gebied van duurzaamheid investeert Center Parcs in ruim 300 maatregelen. Geraeds: “Zo willen we in de komende 3 jaar 10 procent energie besparen. Met de uitrol van de elektrocars in al onze parken willen we een tastbare bijdrage leveren aan de beperking van de CO2-uitstoot. Zo rijden de voertuigen op groene stroom, waardoor deze investering volledig CO2-neutraal is. Ook zijn de elektrocars zeer geluidsarm, waardoor we in staat zijn de geluidsoverlast in onze (overigens autovrije) parken tot een minimum te beperken.”

Geluidsarm en eenvoudig in het gebruik
Alle bestelbusjes die voorheen op diesel reden, worden vervangen door elektrische en hybride voertuigen. Het bijzondere is dat het elektronische voertuigen zijn met alle eigenschappen van een auto. Niet alleen hebben elektrocars een minimale uitstoot, ze zijn daarnaast zeer eenvoudig te bedienen, produceren minder geluid en zijn zeer onderhoudsvriendelijk.