Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


vrijdag 19 februari 2016

Center Parcs en ILT ondertekenen convenant betreffende legionella

De Inspectie Leefomgeving (ILT) en Center Parcs hebben op 17 februari een toezichtconvenant ondertekend. Het convenant heeft betrekking op de wet- en regelgeving betreffende legionella. Center Parcs en de ILT willen hiermee een goede naleving van de betreffende wet- en regelgeving borgen en risico's minimaliseren. Center Parcs is het eerste bedrijf uit de recreatiebranche met wie de ILT een convenant heeft afgesloten.

Afspraken met Center Parcs 
Center Parcs bezit 21 Europese parken en is een van de negen Nederlandse vakantieparken. Mark Haak Wegmann, CEO Center Parcs:" Als grootste vakantieaanbieder op het gebied van korte vakanties, hebben wij de verplichting om goed voor onze gasten te zorgen. Het vertrouwen dat ILT naar ons uitspreekt met het tekenen van dit convenant toont aan dat wij op het gebied van legionella bestrijding voorop lopen in de recreatiebranche en daar zijn wij trots op."

Center Parcs heeft volgens de ILT als voorbereiding op het convenant laten zien te beschikken over de intenties en competenties voor wat betreft de borging van legionella beheersmaatregelen. Met dit convenant zegt Center Parcs toe aan continue verbetering van het managementsysteem te werken en het aantal afwijkingen van de wet- en regelgeving te minimaliseren. Center Parcs voelt zich verantwoordelijk voor een goede naleving en heeft die verantwoordelijkheid opgenomen in de hele structuur van de organisatie. Center Parcs toetst zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen en de verbetermaatregelen om herhaling van overtreding te voorkomen.

Gedurende de looptijd van het convenant toetst de ILT met zogenoemde reality checks of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De looptijd van het convenant is twee jaar en kan na wederzijdse instemming worden verlengd.

Bron: Ilent