Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


dinsdag 10 april 2018

Park Allgäu bekroond als duurzaam vakantiepark

Zelfs al vóór de opening van het nieuwe Park Allgäu - in het najaar van 2018 - heeft het park onlangs een gouden pre-certificaat ontvangen van de Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), een Duitse organisatie voor duurzaam bouwen. De DGNB gaf deze certificering voor het eerst aan een duurzaam vakantiepark. Bestuursvoorzitter van de DGNB, Dr. Christine Lemaitre, reikte het pre-certificaat uit op de 50e CMT-vakantiebeurs in Stuttgart aan Frank Daemen, Managing Director van Center Parcs Duitsland.

"Wij zijn er trots op dat we dit prestigieuze certificaat mochten ontvangen voor ons zesde en tegelijkertijd meest innovatieve park," zegt Frank Daemen, Managing Director van Center Parcs Duitsland. "De integratie van architectuur en infrastructuur in het bestaande natuurlandschap is een belangrijk handelskenmerk van Center Parcs. Vooral met dit aspect werd bij de nieuwbouw van het Park Allgäu van Center Parcs rekening gehouden. Het aspect duurzaamheid is zowel tijdens de aanleg van een park als tijdens de dagelijkse werking een belangrijk gegeven".

Compenserende maatregelen

In Park Allgäu vindt de energievoorziening plaats via het netwerk van de stadsverwarming. Verder wordt er in subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo gebruikgemaakt van bronwater, dat door een milieuvriendelijke omgekeerde osmose-installatie wordt gezuiverd. Er zijn tijdens de bouw zowel op het park als buiten het terrein verschillende compenserende maatregelen toegepast voor interventies in natuur en landschap. Enkele voorbeelden van een aantal uitgebreide maatregelen zijn: maatregelen voor een milieuvriendelijke bouw, het in stand houden van vogelnesten, het plaatsen van kasten voor vleermuizen in en buiten het park en bebossing en bescherming in het gebied. 

Bouwen met een efficiënt gebruik van bronnen

Naast de veelzijdige compenserende maatregelen letten we ook bij de bouw op duurzaamheid: het bestaande beton op het terrein wordt hergebruikt als materiaal voor de fundering van de cottages, waardoor op kostbare bronnen zoals grind en cement kan worden bespaard en duizenden ritten van een vrachtwagen vermeden worden. Verder laat het park geen regenwater in de riolering afvloeien, maar wordt neerslag in de bodem weggevoerd waardoor het grondwater wordt gevoed. De maatregelen omvatten verder nog een slagboomvrije toegang, een modern afvalbeheer en het gebruik van regionale producten.

Park Allgäu als een van de eerste vakantiegangers ervaren? Boek de cottages vanaf nu hier voor aankomsten vanaf oktober 2018!

Bron: Inspiratieplatform Center Parcs