Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


donderdag 20 april 2023

Center Parcs bevestigt en intensiveert haar duurzame ambities met het ondertekenen van de CSR strategie

 De directie van Center Parcs Europe heeft haar CSR-doelen tot 2025 ondertekend. Dit betekent dat de duurzame ambities van de Groep in de komende jaren zijn geborgd en verankerd in alle lagen van de organisatie. Center Parcs geeft hiermee invulling aan haar voortrekkersrol in de recreatiesector en aan haar missie om de prestaties op het gebied van duurzaamheid in al haar Europese parken voortdurend te verbeteren en optimaliseren.

Om de eigen ambities te waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van audits van externe certificeringsorganisaties. Center Parcs is dan ook als enige speler in de recreatiesector in al haar Europese parken drievoudig gecertificeerd voor haar milieuprestaties. Center Parcs werd in 2002 voor het eerst ISO 14001 gecertificeerd en verkreeg in 2017 het ISO 50001-certificaat. Alle negen Nederlandse parken van Center Parcs zijn bovendien Green Key gecertificeerd. Deze drievoudige certificering, nog niet eerder vertoond in de toeristische sector, is een bevestiging van de kwaliteit van het milieubeheersysteem van Center Parcs en de manier waarop zij invulling geeft aan afvalverwerking en het verminderen van het energie- en waterverbruik.

“Natuur en respect voor het milieu zitten sinds de oprichting van Center Parcs, nu 55 jaar geleden, in ons DNA. Als toonaangevende speler in de toeristische sector beschouwen we het als onze plicht om een actieve bijdrage te leveren aan verduurzaming in onze sector. We zetten in op een respectvolle en verantwoordelijke vorm van toerisme. Hieraan geven we invulling met concrete milieudoelstellingen die we in 2025 en in 2030 willen realiseren. We hebben de ambitie om onze milieuprestaties in de komende jaren voortdurend te blijven verbeteren”, vertelt Erwin Dezeure, CSR directeur van Center Parcs.

....

Aankondiging nieuwe doelstellingen 2025

Center Parcs kondigt daarnaast nieuwe doelstellingen aan die tegen 2025 bereikt moeten zijn en die zijn gebaseerd op twee belangrijke pijlers: Mens en Natuur. Als onderdeel van deze missie zet zij zich in voor de bescherming en het verrijken van de natuurlijke omgeving in haar vakantieparken, middels een effectieve duurzaamheidsstrategie. Tegen 2030 wil Center Parcs de CO2-uitstoot als gevolg van energieverbruik met 46 procent verminderen (ten opzichte van 2019). Hiermee verbindt zij zich aan de doelstelling die is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°Celsius. Op milieugebied heeft Center Parcs zich de volgende doelen gesteld:

  • Het verlagen van het energieverbruik met 25 procent (ten opzichte van 2019) door de prestaties van gebouwen te verbeteren en hernieuwbare energiebronnen in te zetten
  • Het verminderen van het waterverbruik met 16 procent (ten opzichte van 2019)
  • Verbetering van afvalbeheer door 70 procent van het afval te scheiden en recyclen
  • Het opstellen van een biodiversiteitsplan voor de bescherming en verrijking van de natuurlijke rijkdom in de parken
Center Parcs zet zich daarnaast in voor goede arbeidsomstandigheden:

  • door een verantwoordelijke werkgever te zijn en een veilige en prettige werkomgeving te bieden
  • door medewerkers te betrekken bij de naleving van verplichtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
  • door het stimuleren van een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplek
  • door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen
  • door het bevorderen en versterken van het milieubewustzijn van medewerkers en gasten
Bron en hele artikel: Duurzaam Ondernemen


Last MinuteMeivakantie, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart
Zomervakantie, Herfstvakantie, KerstvakantieVoorjaarsvakantieVerblijft u liever op een park van Landal, Roompot of EuroParcs