vrijdag 23 augustus 2013

Ganzen op Parc Sandur

Er verschijnen al dagen verhalen via de social media over het weghalen van ganzen op ons park Parc Sandur in Emmen. Graag wil ik als bioloog van Center Parcs de juiste versie van de feiten weergeven. Tenslotte ben ik degene die de beslissing heeft genomen om de ganzen niet langer op het park te houden, omdat dit eenvoudigweg niet meer kon. Het is jammer, en ook onjuist, hoe de media door Hofganzen uit Dalen worden gebruikt om hun versie van het verhaal als ‘waarheid’  te verkondigen.

Wat is er gebeurd en waarom?
Parc Sandur grenst aan een groot waterrijk gebied, genaamd de grote Rietplas. Dit gebied heeft uitlopers tot diep in het park. Daar gaat de oever over in weelderige groene kragen van oeverplanten en wilgenkragen. In dit rijke biotoop, woonde voorheen een rijke schakering aan watervogels. Futen, waterhoentjes, meerkoeten en verschillende soorten wilde eenden, zoals de brilduiker, de taling en ook de gewone wilde eend waren hier te vinden. Ook de grauwe gans en kolgans waren regelmatige gasten in dit waterrijk.
...
De toename van onze eigen ganzenpopulatie (die er als eerste gevestigd was) was in eerste instantie een meerwaarde voor de parkgasten. De aangroei van de Canadese ganzen was echter niet te reguleren en werd zó groot, dat veel andere soorten inheemse watervogels het gebied hebben verlaten, verjaagd door de Canadese dominante dieren.

Ik heb werkelijk alles geprobeerd om de aangroei en het vestigen van nieuwe groepen te ontmoedigen. We hebben er heel wat ‘experts’ bij gehaald. Ook het bedrijf van Hofganzen uit Dalen is gevraagd om naar een oplossing te zoeken. Ze zijn ter plekke geweest, en al hun voorstellen hebben niet tot een oplossing geleid.

En nu, wat heeft Center Parcs dan met de ganzen gedaan?
We (ik als verantwoordelijke) heb(ben) toen besloten om een deel van de te grote groep te laten weghalen. Dit is op een correcte wijze met respect voor dierenwelzijn gebeurd. De ganzen zijn op een nette en rustige manier bijelkaar gedreven in een vangkooi, bestaande uit 3 bouwhekken, en zijn vervoerd in speciaal ingerichte trailers, en zijn in de voedselketen van de mens terecht gekomen.

Bron en hele artikel: blog jean henkens