vrijdag 19 oktober 2018

Heropening Park Allgau uitgesteld naar 29 oktober

Verschillende Duitse media melden dat de heropening van Allgäu, aanvankelijk gepland op maandag (22 oktober), minstens nog een week is uitgesteld. 
De nieuwe richtdatum voor heropening is 29 oktober, maar deze datum staat nog niet 100% vast. Komende week zal daar uitsluitsel over gegeven worden.