Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


vrijdag 14 maart 2008

Buitenbarometer: Derde van de Nederlanders heeft te weinig vrije tijd

Onderzoek Blauw Research in opdracht van Landal GreenParks.
Een derde van de Nederlanders is niet tevreden over de hoeveelheid vrije tijd die men heeft. In de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is zelfs 43 procent ontevreden over de hoeveelheid vrije tijd. Dat blijkt uit de Buiten Barometer, een onderzoek dat Blauw Research verrichtte in opdracht van Landal GreenParks.
Opvallend is dat de inwoners van het Noorden van ons land wél tevreden blijken met de hoeveelheid vrije tijd. Ruim drie kwart van hen geeft aan tevreden te zijn met de hoeveelheid vrije tijd; een schril contrast met de de drie grote steden. Ook blijken ouders met thuiswonende kinderen meer naar vrije tijd te snakken dan andere Nederlanders.

Buiten
Twee vijfde van de Nederlandse bevolking vindt dat ze vaak buiten komt. Van de twaalf procent die vindt dat ze juist te weinig buiten komt, vindt zestig procent dat ook jammer. Ook hier blijken mensen uit het Noorden des lands het meest tevreden: meer dan de helft vindt dat ze veel buiten komen.

Bron en hele artikel: Tourpress