Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


donderdag 22 september 2016

Big Mama - Kempervennen

De meeste van onze vakantieparken zijn ontstaan op plaatsen die een soms onverwachte voorgeschiedenis hebben. Het is niet denkbaar en zeker ook nooit onze intentie om een vakantiepark in een kwetsbaar natuurgebied te ontwikkelen. We zijn zelf ervaren 'natuurbouwers'.
Zo is het park De Kempervennen ontstaan rondom grote zandontgravingen, die na hun ontginning grote en diepe waterplassen hebben achtergelaten. Miljoenen tonnen zand werden van hieruit weggevoerd om de eerste ringweg rondom Eindhoven aan te leggen. Na de bouw van het park in het begin van de jaren tachtig zijn deze ontginningsputten door Center Parcs tot aantrekkelijke mooie meren omgevormd. Omdat in die nieuwe meren geen vissen leefden hebben we er in verschillende stappen een aantal vissoorten op uitgezet.

In de lente van 1987 heb ik een school van ongeveer 200 stuks meervallen uitgezet. Deze visjes waren toen zo'n 12 cm lang. Ik had er toen goede hoop op, dat deze vissen zich goed stand konden houden in het meer, en dat was ook zo. De meervalvisjes groeiden voorspoedig, ongekend voorspoedig zelfs. Nu - 20 jaar later - zijn een aantal van hen tot echte "watermonsters" uitgegroeid. Eén van deze meervallen, verreweg de grootste, meet nu iets meer dan 2 meter en heeft een gewicht van rond de 200 kilo. De duikers van het watersportcentrum, die dit meer vaak gebruiken noemen hem (of haar) "Big Mama".

Het is een waar monster. Zijn enorme bek met lange snorachtige voelsprieten is breder dan een man. Zijn grauwige lijf verduistert het water als hij beweegt, een Loch Ness monster op ons eigen Kempervennen.

Meervallen zijn roofvissen. Ze leven van insecten en kleine waterdieren, tenminste in hun jeugd. Voor Big Mama is dit op haar menu vervangen door eenden, waterhoentjes en vissen. Zelfs een gans is niet veilig. Het zijn nachtrovers, die overdag slaperig in het water hangen, bij voorkeur steeds op dezelfde plek. We weten waar Big Mama overdag het liefst luiert, en je kan haar daar bijna altijd vinden. Veel duikers en andere watersporters zijn bang voor deze kolos, maar voor mensen is ze geen gevaar. Ze slokt haar buit in één keer naar binnen. En al heeft ze echt een enorme bek, een mens in één keer opslokken is zelfs voor Big Mama iets te veel. Daarbij, overdag jaagt ze niet.

Er gaan vreemde verhalen over haar rond. Zo zou ze kleine hondjes roven en tegen waterfietsen beuken, en mensen de stuipen op het lijf jagen, maar dat is onzin. Het is voor mensen een volstrekt ongevaarlijk dier, groot weliswaar, maar geen gevaar.
Ze krijgt vaak bezoek van duikers die durven, en het lijkt er op dat ze die aandacht wel waardeert. Ze is nergens bang voor. Ze is zich bewust van haar formaat en weet dat ze geen echte vijanden heeft.

Naast Big Mama zijn er nog enkele van de toen uitgezette meervallen tot respectabele vissen uitgegroeid met een lengte van 80 cm tot 1 meter, maar geen Big Mama formaten. Ik weet niet hoe deze meerval zich verder ontwikkelt. Het is nu al één van de grootste gekende levende meervallen in Europa, maar ze kan nog altijd een flink stuk aangroeien. Ze is voor een meerval best nog jong.

Voor de watervogels op het meer is dit in elk geval geen echt goed nieuws. Deze staan immers hoog op haar menu en ze eet er enkele per week. Gelukkig broeden de eenden en wilde watervogels voorspoedig en merk je het eigenlijk niet aan de totale populatie.  Voor mij, als bioloog, is het wel één van de meest geslaagde projecten geweest. Het uitzetten van de kleine meervalvisjes heeft leven in het water gebracht, al is het dan in een verschijning die ik me toen niet durfde voor te stellen.

Bron: Blog Jean Henkens