Center Parcs Bungalowparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen


woensdag 19 juli 2017

Park Allgäu: Niet alleen bouwen, maar ook planten!

Bij de ontwikkeling van Park Allgäu zijn heel wat slimme koppen betrokken. Het gaat allesbehalve alleen om de aanleg van wegen en de bouw van cottages, de Market Dome of de Aqua Mundo. Een belangrijke rol speelt vanzelfsprekend ook de natuur.

Duurzaamheid is geen holle frase

De bouw van een vakantiepark gaat jammer genoeg altijd gepaard met ingrepen in de natuur. Maar bij Center Parcs speelt de natuur van begin af een centrale rol in onze ideeën over vakantie vieren op een verantwoordelijke manier. Duurzaamheid is voor Center Parcs geen holle frase. Al tijdens de bouw van een nieuw park gaan we zo voorzichtig mogelijk te werk. En wanneer het park dan eenmaal af is, werken we continu verder aan de instandhouding en verzorging van de flora in het park zelf en de directe omgeving.

In Park Allgäu zijn we op dit moment druk aan het bouwen én beplanten. De plannen voor Park Allgäu voorzien niet alleen bouwwerkzaamheden, maar ook landschapsarchitectuur op biologische en ecologische basis.

Bijna 50.000 nieuwe planten

Intussen zijn alleen al op het park zelf 48.451 struiken en bomen aangeplant, met daaronder meer dan dertig verschillende struiksoorten. Met 5000 stuks vormen jonge sparren een van de hoofdgroepen. Maar waar wordt er precies geplant? Tussen de cottages en het bos moesten de bomen gerooid worden, maar direct na de werkzaamheden is Center Parcs begonnen met de herbebossing van deze zone van de kant van het bos uit.

De nieuwe bomen en struiken hebben tot aan de opening van het park nog anderhalf jaar de tijd om aan de omgeving te wennen en gaandeweg een natuurlijk groeibeeld te laten ontstaan. De cottages liggen enerzijds in de directe nabijheid van de natuur en bieden anderzijds door hun plaatsing en architectuur zowel volop privacy als veel natuurlijk licht.

Een slim concept
Eerst kappen en daarna opnieuw aanplanten – hoe rijmt dat? Jean Henkens, de huisbioloog van Center Parcs, verklapt het slimme concept achter deze aanpak:

'Meer dan 140 verschillende soorten gras en kruiden verrijken het bos alleen maar. Het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar het kappen van delen van een bos leidt ertoe dat de natuur zich veel meer uitbreidt. Een biotoop ontstaat pas door een gevarieerde leeftijdsopbouw van de beplanting, dus door de combinatie van jonge planten, planten van middelbare leeftijd en oude planten. Vooral in het jongere deel van het bos vinden verschillende diersoorten volop voedsel. Vlinders, libellen en zangvogels profiteren hiervan het meest. Door het gedeeltelijk kappen wordt het bos bovendien beter belucht, terwijl het zonlicht ook tot de bodem doordringt.'

En zo genieten niet alleen wij, maar ook de dieren van de prachtige natuur. Park Allgäu opent eind 2018 haar deuren, blijf hier op de hoogte van alle ontwikkelingen. Of bekijk eens onze duurzaamheidsinitiatieven in Our Naturall Plan

via Center Parcs